Et 3-årigt, regionalt udviklingsprojekt

23 ungdomsuddannelsesinstitutioner i Region Nordjylland er gået sammen om et projekt, hvis overordnede formål er at styrke de skriftlige studiekompetencer blandt elever og kursisterBlyant.

Projektet, som principielt omfatter alle fag med en skriftlig dimension, har endvidere til formål at skabe formaliseret samarbejde, erfaringsudveksling og videndeling på tværs af uddannelsesinstitutionerne og sikre udarbejdelsen af undervisningsmateriale til en netbaseret idébank. Der vil i projektet ydermere være fokus på implementering af nye skriftlige strategier i undervisningen, herunder i høj grad gennem inddragelse af elektroniske medier.

Projektet egenfinansieres af de deltagende uddannelsesinstitutioner. Regionsrådets Uddannelsespulje bidrager med 1.000.000 kr. til det samlede projekt.

Projektet løber indtil d. 30.6. 2013 og evalueres løbende gennem årlige rapporter og konferencer. Evalueringerne, erfaringerne og undervisningsmateriale til lærerne offentliggøres løbende her på projektets hjemmeside.